ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ Меню
104

контакт-центр

Контакт-центр 0382 686 504

Контакт-центр0382 686 504

06.01.2016 / 13:08

Як укласти договір

Типовий договір врегульовує взаємовідносини споживача і постачальника газу. В ньому визначені обсяг, режим, строки, якість надання та порядок оплати послуг, права, обов`язки, відповідальність сторін тощо.

З 1 липня 2015 року споживачам Хмельниччини блакитне паливо постачає ТОВ "Хмельницькгаз Збут"

З 1 липня 2015 року споживачам Хмельниччини блакитне паливо постачає ТОВ "Хмельницькгаз Збут"
ФОТО: ПАТ "Хмельницькгаз"

Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого НКРЕКП, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.

За договором постачання природного газу постачальник зобов'язаний поставити побутовому споживачу природний газ у необхідних для нього об'ємах (обсягах), а побутовий споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам за згодою постачальника відповідно до умов Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2500 (далі - Типовий договір), що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.

Для забезпечення приєднання побутовим споживачем до умов договору постачання природного газу побутовий споживач має надати постачальнику Заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, підписану побутовим споживачем або уповноваженою ним особою.

Якщо споживач не повернув постачальнику заяву-приєднання, фактом згоди споживача про приєднання до умов договору (акцептування заяви-приєднання), є сплачений споживачем рахунок (квитанція) ТОВ "Хмельницькгаз збут" за поставлений природний газ та факт споживання природного газу після офіційного опублікування договору ТОВ "Хмельницькгаз збут", відповідно до вимог "Правил", за умови, що у споживача відсутній інший діючий постачальник.

У разі незгоди споживача укладати договір з ТОВ "Хмельницькгаз збут" із спеціальними обов'язками та за відсутності укладеного в установленому порядку договору постачання природного газу з іншим постачальником споживач не має права споживати природний газ із газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ - ПАТ "Хмельницькгаз" - письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об'єкт.

Перелік документів для укладення договору постачання природного газу згідно чинної редакції Правил зі змінами внесеними Постановою НКРЕКП №1080 від 10.06.2020 р.:

 -  заява-приєднання до умов договору постачання природного газу;

-  документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення);

- документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства – національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія та номер паспорта);

- належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).

Постачальник природного газу, крім постачальників із спеціальними обов’язками, для укладення договору постачання природного газу має право додатково вимагати інші документи, перелік яких визначений на сайті такого постачальника.

Заповнену Заяву та скан (фото)-копії документів можна повернути на поштову чи електронну адресу компанії – (постачальника газу) або залишити підписану заяву у спеціальній скриньці, яка установлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів https://km.gaszbut.com.ua/ua/files/34899

Побутові споживачі мають право надавати інформацію та документи для цілей цього пункту у вигляді електронних документів із обов’язковою ідентифікацією та автентифікацією побутового споживача відповідно до чинного законодавства про електронний документообіг та використання електронних документів. Передача інформації та документів здійснюється за допомогою інформаційних (автоматизованих) систем постачальника та/або засобами електронної пошти на адресу постачальника, яка зазначена на його сайті.

З актуальною редакцією Договору можна ознайомитися в розділі Договір постачання природного газу https://km.gaszbut.com.ua/ua/files/35000